Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

 Turistická infrastruktura

 V mikroregionu je množství kulturně historických památek, které přispívají k atraktivitě území z hlediska cestovního ruchu. Nabídka zahrnuje celkem 44 evidovaných nemovitých kulturních památek. Kromě evidovaných památek je zde i řada staveb, které dotváří charakter a vzhled jednotlivých sídel. Největší koncentrace je nepochybně v Heřmanově Městci (městská památková zóna), dále v Jezbořicích, Svinčanech, Kostelci u Heřmanova Městce, Hošťalovicích a Vápenném Podole.

 Seznam evidovaných nemovitých kulturních památek :

 Heřmanův Městec

               kostel sv. Bartoloměje, areál hřbitovního kostela Zvěstování P. Marie,  gotický kostel+ulice Barakova, Pokorného,  zvonice,  náhrobek z r. 1841,   areál židovského ghetta, synagoga č.p. 809, židovská škola č.p. 808,  areál židovského hřbitova, areál zámku č.p. 1,  bazén s vodotryskem ,,socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Václava, socha sv. Vavřince, kašna,  tvrziště

 HOŠŤALOVICE

                 areál kostela sv. Havla, kostel

Březinka- obec Hošťalovice

                 tvrziště

 svinčany

                       Kostel sv. Vavřince. fara, morový sloup u hřbitova

JEZBOŘICE

                        Kostel sv. Václava, dřevěná zvonice, bývalé tvrziště

Kostelec u heřmanova městce

                   Areál kostela sv. Petra a Pavla,  kostel, hřbitov, hradiště s předhradím

Vápenný podol

                   Vápenka č.p. 109

 

Turistické trasy  

 

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy. Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.