Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Turistické trasy

Atraktivní přírodní prostředí mikroregionu v sousedství CHKO Železné hory, dostatek kulturně historických hodnot a návaznost na další turisticky zajímavá centra (vodní nádrž Seč, Chrudim, Choltice, Třemošice, Ronov) nabízejí řadu turistických tras, které jsou vyznačeny v terénu i v turistických mapách. Trasy jsou vyznačeny ve výkrese. Jsou to :

 

Trasa:            Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Vápenný Podol, Seč a dále okolo vodní nádrže údolím Chrudimky

Trasa:            Heřmanův Městec, Radlín, Janovice, zřícenina Rabštejn, Slatiňany, event. Chrudim

Trasa:            Chrudim, Vápenný Podol, Ronov

Trasa:            Heřmanův Městec, rekreační areál Konopáč, Vyžice, Třemošice

Trasa:            Heřmanův Městec, Horní a Dolní Raškovice, Svojšice, Choltice

Trasa:            Konopáč, Licomělice, Hostalovice, Březinka, Semtěš

Existence těchto turistických tras vytváří příležitost vytvořit v obcích, kterými procházejí, nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu.

 

Turistické trasy  

 

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy. Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.