Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Cykloturistická trasa č. 4182

Délka : 13,7 km

Náročnost cyklotrasy :

Technicky i fyzicky jde o nenáročnou trasu. Úsek vedený po polní cestě může být  za mokra technicky náročnější

Doporučený typ kol :

Cyklotrasa je vhodná pro všechny typy kol, v úseku vedení po polní cestě jsou vhodnější  trekingová kola.

Poznámka :

V úseku Heřmanův Městec – Nákle je nutné změnit dopravní značení. Nyní je úsek osazen značkou Zákaz vjezdu všech vozidel !

Popis trasy :

Jako výchozí místo si zvolíme křižovatku s trasou č.4129 na silniční křižovatce s odbočením do Jetonic. Trasa dále pokračuje po komunikaci č.33750 přes obec Slavkovice do Vyžic , kde jde asi v úseku jednoho kilometru v souběhu s trasou č.4127. Na konci obce trasa odbočuje vpravo a dále pokračuje do Kostelce u Heřmanova Městce. Po přejetí železničního přejezdu trasa pokračuje zkratkou přímo dolů na křižovatku  s komunikací č. 33748 . Na ní odbočíme vlevo a po ujetí několika desítek metrů odbočíme vpravo na komunikaci č. 33751. Na křižovatce s cyklotrasou č .4208 odbočíme vlevo a po ujetí asi tři sta metrů se vydáme po polní cestě do Heřmanova Městce. V Heřmanově Městci vjedeme okolo zámeckého parku na komunikaci č. 33748, která nás zavede do centra obce. Tento úsek je z důvodu jednosměrných ulic orientačně náročnější. V centru města odbočíme vlevo na silnici č.17 Chrudim - Čáslav, po které jedeme dále v souběhu s cyklotrasou č. 4179. Hlavní silnici opustíme za železničním přejezdem, kde odbočíme vpravo. Poté jedeme podél železniční trati až do obce Nákle, kde potkáváme cyklotrasu 4128. Tu sledujeme až na další železniční přejezd , za nimž trasa 4128 odbočuje vlevo na Jeníkovice a naše cyklotrasa pokračuje dále do obce Klešice. Za Klešicemi opět přejedeme železniční trať a dojedeme na křižovatku s cyklotrasou č. 4181 v obci Jezbořice, místní část Lukavec, kde tato cyklotrasa končí a začíná.

MAPA CYKLOTRAS


Trasa č. 4127     Dolní Raškovice - Vyžice

Trasa č. 4129     Turkovice –křižovatka Jetonice

Trasa č. 4179     Březinka – Bačalský Mlýn

Trasa č. 4181     Jeníkovice – Rozhovice

Trasa č. 4208     Heřmanův Městec – křižovatka za Vápenným Podolem

 

Turistické trasy  

 

Cykloturistické trasy

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.