Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

 Cykloturistické trasa č. 4179

Délka : 13 km

Náročnost cyklotrasy :

Technicky i fyzicky jde o nenáročnou trasu, kromě úseku přes Přírodní park Heřmanův Městec a mimo sjezdu k Bačalskému mlýnu, které mohou  být za mokra obtížnější.

Doporučený typ kol :

Cyklotrasa je vhodná pro všechny typy kol, kromě zmíněných úseků, kde jsou doporučována trekingová kola .

Popis trasy :

Jako výchozí místo zvolíme křižovatku cyklotrasou č.4129 v obci Březinka. Z obce Březinka mírně stoupáme okolo zemědělského objektu vlevo a projíždíme obcemi Hošťalovice a Licomělice po komunikaci č. 33744. Za obcí Licomělice jedeme směrem vpravo přes obec Načešice na okraj Heřmanova Městce. Hned na kraji města sjíždíme z komunikace  č.33744 úzkou uličkou vpravo a po 10 m navážeme na širší místní komunikaci. Sjedeme k objektu továrny, kde dále pokračujeme v souběhu s cyklotrasou č. 4127 na křižovatku se silnicí č.17. Zde odbočíme na tuto silnici a přes železniční přejezd a v souběhu s cyklotrasou č. 4182 pokračujeme do centra města. Před náměstím odbočuje vpravo cyklotrasa č.4182 a my pokračujeme dále přes náměstí a již v souběhu s cyklotrasou č.4208 přes střed města. Míjíme vpravo zámek a silnici č.17 opouštíme odbočením vpravo před čerpací stanicí. Vjíždíme na lesní cestu v Přírodním parku Heřmanův Městec a mírně stoupáme okolo místa U devíti dubů, až na lesní křižovatku, kde opouštíme cyklotrasu č.4208, která pokračuje rovně a my odbočíme vlevo. Po krátkém stoupání a sjezdu přejíždíme silnici č. 341 a pokračujeme přes obec Radlín. Zde končí zpevněná komunikace. Dále jedeme po polní cestě a po vjezdu do lesa po lesní cestě. Po krátkém ale prudkém sjezdu přijíždíme k rybníku , kde u objektu mlýna tato trasa končí a začíná.

MAPA CYKLOTRAS


Trasa č. 4127     Dolní Raškovice - Vyžice

Trasa č. 4129     Turkovice –křižovatka Jetonice

Trasa č. 4181     Jeníkovice – Rozhovice

Trasa č. 4182     křižovatka Jetonice – křižovatka Jezbořice

Trasa č. 4208     Heřmanův Městec – křižovatka za Vápenným Podolem

 

Turistické trasy  

 

Cykloturistické trasy

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.