Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Cykloturistická trasa č. 4129

Délka : 5,7 km

Náročnost cyklotrasy :

Technicky i fyzicky jde o nenáročnou trasu bez větších stoupání a klesání.

Doporučený typ kol :

Cyklotrasa je vhodná pro všechny typy kol.

Popis trasy :

Jako výchozí místo si zvolíme křižovatku s trasou č.4128 v Turkovicích u hřbitovní zdi. Cyklotrasa je novým úsekem a pokračováním již v loňském roce vyznačené cyklotrasy, která dále pokračuje do obce Choltice. Nový úsek je zpočátku veden po komunikaci č.32211 a to až po křížení s komunikací první třídy č.17 Chrudim – Čáslav  v obci Nový Dvůr. Dále cyklotrasa pokračuje po komunikaci č.33742, míjí letiště v Novém Dveře a dále pokračuje do obce Březinka, kde křižuje cyklotrasu č.4179. Poslední úsek je veden více lesními úseky a končí na křižovatce před obcí Slavkovice, kde se odbočuje do obce Jetonice. Cyklotrasa zde končí ( začíná) křižovatkou s cyklotrasou č.4182.

MAPA CYKLOTRAS


Další trasy:

Trasa č. 4127     Dolní Raškovice - Vyžice

Trasa č. 4179     Březinka – Bačalský Mlýn

Trasa č. 4181     Jeníkovice – Rozhovice

Trasa č. 4182     křižovatka Jetonice – křižovatka Jezbořice

Trasa č. 4208     Heřmanův Městec – křižovatka za Vápenným Podolem

Turistické trasy  

 

Cykloturistické trasy

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.