Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Cykloturistická trasa č. 4127

Délka : 6,2 km

Náročnost cyklotrasy :

Technicky i fyzicky jde o nenáročnou trasu.

Doporučený typ kol :

Cyklotrasa je vhodná pro všechny typy kol.

Popis trasy :

Jako výchozí místo si zvolíme obec Dolní Raškovice,  křižovatku s trasou č.4128 Dolní Raškovice -  Turkovice. Tato cyklotrasa je novým úsekem a pokračováním již v loňském roce vyznačené cyklotrasy Kokešov – Choltice - Dolní Raškovice. Nový úsek začíná ve spodní části obce a je zpočátku veden po komunikaci č.342. Při vjezdu do Heřmanova Městce zároveň vjíždí na komunikaci prvé třídy č.17 Chrudim – Čáslav , která je velmi frekventovaná. Před železničním přejezdem odbočuje cyklotrasa vpravo na místní komunikaci a dále je vedena až k objektu továrny, v souběhu s cyklotrasou č. 4179. Od objektu továrny pokračuje cyklotrasa po místní,  poškozené, komunikaci do obce Konopáč, kde míjí rekreační středisko, koupaliště a kemp. Z obce Konopáč krátce stoupá po komunikaci č.33749 a vede lesními úseky do obce Vyžice, kde před svým ukončením jde krátce v souběhu s cyklotrasou č.4182. V obci Vyžice  cyklotrasa č.4127 končí či začíná.

MAPA CYKLOTRAS


Další trasy:

Trasa č. 4129     Turkovice –křižovatka Jetonice

Trasa č. 4179     Březinka – Bačalský Mlýn

Trasa č. 4181     Jeníkovice – Rozhovice

Trasa č. 4182     křižovatka Jetonice – křižovatka Jezbořice

Trasa č. 4208     Heřmanův Městec – křižovatka za Vápenným Podolem

 

Turistické trasy  

 

Cykloturistické trasy

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.