Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 Podstatným prvkem při usměrňování rozvoje cestovního ruchu je také stávající základna těchto zařízení, charakterizována následujícími údaji :

 Počet ubytovacích zařízení a kapacita lůžek

Hotely, pensiony, campy

 Plochy pro individuální rekreaci

Chatové lokality, využití stávajících objektů v obcích (chalupy)

 

Sportovní objekty

Sportovní haly, tělocvičny, stadiony, hřiště, koupaliště nebo rybníky

 

Zařízení pro každodenní rekreaci

Hřebčíny, jízdárny, golfová hřiště, plochy vhodné pro sportovní létání

 

Nejvíce ubytovacích zařízení pro cestovní ruch je v Heřmanově Městci. Jsou to 3 hotely  a camping v rekreačním areálu Konopáč.

Z ostatních obcí je to objekt bývalých lázní – hotel ve Vápenném Podole. Také možnost využití objektu bývalých statků se postupně rozvíjí v několika dalších obcích (Jezbořice, Svinčany-Dolní Raškovice, Kostelec).

Průzkumy též zhodnotily možnost vytvořit plochy pro camping v okolí již existujících koupališť a sportovních areálů (Jezbořice, Načešice, Vápenný Podol).

Také sportovních objektů a ploch je nejvíce v Heřmanově Městci. Je to především nová sportovní hala, 2 tenisové kurty, 2 tělocvičny a koupaliště Konopáč.

V ostatních obcích objekty rekreace tvoří dětská hřiště (Klešice, Jezbořice), víceúčelová fotbalová  hřiště (Rozhovice, Načešice, Úherčice, Svinčany) a tenisové kurty (Jezbořice, Vápenný Podol).

 

Turistické trasy  

 

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.