Oficiálních informační stránky  mikroregionu                        Dnes je

Školství, zdravotnictví, sociální péče

Z celého  mikroregionu je školství i zdravotnictví mimo jiné spádováno také do Heřmanova Městce, kde se nachází 2 mateřské školky, základní škola, Základní umělecká škola a Dům dětí. Sociální péče je zajištěna také v Heřmanově Městci a to dvěma domovy důchodců umístěnými v zámku (zdrav. středisko, Domov důchodců hl. města Prahy) a v objektu U bažantnice (zdrav. středisko, Domov důchodců).  V Kostelci u Heřmanova Městce je provozována pečovatelská služba i pro okolní obce.

Zdravotní péče je rovněž spádována z okolních obcí do Heřmanova Městce, kde se nachází Obvodní zdravotní středisko ( praktický lékař pro dospělé a pro děti, gynekolog, stomatolog).

Z ostatních obcí v mikroregionu se v oboru těchto zařízení nachází pouze v Načešicích mateřská škola.

 Obchod, stravování, ubytování, služby

Z celého  mikroregionu je obchod, stravování, ubytování a služby mimo jiné spádováno také do Heřmanova Městce, kde se nachází kromě smíšeného zboží a hostinců, také různé druhy obchodů se spotřebním zbožím, specializované obchody a služby :

autopříslušenství, autobazary, stavební potřeby, sportovní potřeby, elektro, zelenina, galanterie, Feromat, koberce, papírnictví, lékárna, květiny, trafiky, drogerie, kniha, zahradnické potřeby, stravovací zařízení JÁJA – obědy pro pečovatelskou službu (Kostelec) a také peněžní ústav. V ostatních obcích se nacházejí pouze prodejny smíšeného zboží nebo potravin a hostince.

Objekty kulturně společenské

Pro kulturní a společenské vyžití obyvatel i návštěvníků obcí a měst mikroregionu byly  zřízeny místa pro aktivní i pasivní trávení volného času. Největší nabídka je v Heřmanově Městci, a to knihovna, kino (164 míst), sportovní hala, sokolovna, 2 fotbalová hřiště, 2 tenisové kurty,  2 tělocvičny a koupaliště Konopáč. V ostatních obcích mikroregionu se kromě knihovny a hřišť, které jsou téměř v každé obci, vyskytuje například jízdárna (Rozhovice), tenisové kurty (Jezbořice, Vápenný Podol), koupaliště (Načešice, Vyžice, Jezbořice, Vápenný Podol), kulturní dům v Jezbořicích, taneční sál (Kostelec), výstavní prostor v obecním úřadu (Kostelec).

sociální a kulturní infrastruktura

cestovní ruch, rekreace a sport

životní prostředí

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.