Oficiálních informační stránky  mikroregionu                        Dnes je

KLEšICE

 Obec Klešice leží na samém rozhraní Železných hor a Polabí, 2,5 km severovýchodně  od  Heřmanova  Městce.  První  písemně  doložená  zpráva  je  z roku 1257. Od 14. století až do zrušení poddanství patřily Klešice stejné vrchnosti jako sousední Heřmanův Městec a byly hospodářsky, správně i soudně podřízeny stejnému panství. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství. Klešický dvůr, stejně jako heřmanoměstecký velkostatek, zůstal v majetku Kinských až do roku 1945. Ve vsi  byly již v roce 1448 tři mlýny. Obživou pro obyvatelstvo bylo převážně zemědělství, v minulosti též rybníkářství, vinařství a z černých řemesel pak vodní hamr na zpracování železa. Po roce 1989 podniky Sempra a Jednota ukončily v obci svoji činnost. Nyní zde působí převážně soukromé zemědělské a opravárenské firmy. Jsou zde také autoopravny a autodopravní firmy, hostinec, 2 hospody, velkoobchodní sklad i prodejna smíšeného zboží. Dále jsou v obci drobní živnostníci, další zaměstnaní občané dojíždějí za prací převážně do Heřmanova Městce, Chrudimi a Pardubic.

Mezi zajímavé stavební objekty patří bývalá sýpka v panském dvoře tzv. špejchar (dnes ve vlastnictví obce) a dům s naznačeným dřevěným hrázděním u silnice z Heřmanova Městce do Jezbořic (dnes soukromé vlastnictví).

Spolek dobrovolných hasičů pracuje v obci od roku 1 886 do současnosti a je největším organizátorem kulturního dění v obci.

K 1. lednu 2000 trvale žije v obci 285 obyvatel v 83 trvale obydlených domech a 7 bytech. Na katastru obce se nachází 9 chalup, 1 chata a 7 neobydlených objektů. Obec má schválený ÚPSÚ a POV.

Obecní úřad

Klešice 32, 538 03, pošta Heřmanův Městec 

obec.klesice@iol.cz, www.klesice.cz 

Tel.: 469 696 499

Úřední den: středa 18.00 - 20.00,

Starostka: Marie Stará

Podnikatelé v obci

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.