Oficiálních informační stránky  mikroregionu              Dnes je

Jezbořice

Obec Jezbořice  leží na jižním rozhraní okresu Pardubice a okresu Chrudim, asi 3 km severně od Heřmanova Městce, do kterého obec spáduje (školství, správa, zdravotnictví, pracovní příležitosti). Současný počet obyvatel je 297.

První písemná zmínka je z roku 1131. V té době patřily Jezbořice k Olomouckému biskupství. V blízkosti obce se nacházelo středověké tvrziště. Na nejvyšším místě je postaven gotický kostel sv. Václava s barokními úpravami. U kostela je dřevěná zvonice. Oba objekty jsou vedeny v seznamu nemovitých kulturních památek. Historické jádro obce tvoří protáhlá náves s objekty a zemědělskými usedlostmi štítem orientovanými do návsi. Mladší část zástavby je oddělena od historické části příkrým svahem a je situována podél Klešického potoka. V této části je vybudován rekreační areál – koupaliště 50 m a tenisové kurty. Do této části je také soustředěna individuální rekreace (chaty). Atraktivitu obce zvyšují také konírna a jezdecký oddíl s možností hipoturistiky.

Prodej základních potřeb zajišťují 2 obchody smíšeného zboží a restaurace na návsi. V obci se koná vánoční koncert v kostele sv. Václava, tenisový turnaj o pohár starosty obce, volejbalový turnaj, beseda s důchodci, vítání občánků, mikulášská nadílka

Možnost pracovních příležitostí v místě zajišťují PS Jezbořice – živočišná výroba (1 500 prasnic), Florasis a Bohemia – výroba rostlinných postřiků.

Obec je plynofikována, kanalizace je dešťová, chybí ČOV.

 

Obecní úřad

Úřední hodiny - středa 19.00 - 20.30 (letní období), 18.00 - 19.30 (zimní období)

Zastupitelstvo

 • J. Čermák - starosta, tel.: 040/69 71 151

 • P. Lauf - místostarosta

 • J. Hyhlík

 • L. Matějka

 • Z. Karvánek

 • M. Kopecká

 

Podnikatelé

 • Banset - stavební práce

 • PS Jezbořice - výkrmna prasat

 • Systema - jezdecké potřeby

 • Florasis - umělé květiny a potřeby

 • Matějka - doprava

 • Kopecký - autodoprava

 • Kakrala – autoklempířství

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.