Oficiálních informační stránky  mikroregionu                     Dnes je

Doprava, komunikace, hromadná doprava

Železnice, železniční stanice

Územím procházejí železniční tratě :

015 Přelouč – Prachovice a zpět se zastávkami ( v mikroregionu ) Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Prachovice.

017 Chrudim město – Heřmanův Městec a zpět se zastávkami ( v mikroregionu ) Rozhovice, Klešice, Heřmanův Městec.

Státní silnice I., II., III. třídy  

Větší význam má silniční doprava, která má výrazný podíl na přepravě osob a zboží. Územím regionu prochází směrem od východu na západ státní silnice I. tř. 1/17 napojená na silnici E442 (I/35) ve Vysoké u Holic ve směru Hrochův Týnec, Chrudim, Heřmanův Městec, Čáslav s napojením na silnici I/33 ve Štipokasech. Tato komunikace je vedena v Heřmanově Městci prostorem náměstí. Pro vyloučení tranzitní dopravy je vhodné provést obchvat po severním okraji města. Z této státní silnice vychází v Novém Dvoře směrem jižním státní silnice II. tř. II/341 přes Uherčice a Vápenný Podol s napojením na silnici II/340 v Hrbokově. Směrem severním vychází z Heřmanova Městce státní silnice II. tř. II/342 přes Nákle, Svinčany, Choltice s napojením na státní silnici I.tř. I/322 ve Valech.

Ostatní území je obsluhováno sítí státních silnic III.tř. napojených na státní silnice vyšší třídy.

Autobusové linky, autobusové zastávky

V osobní hromadné dopravě (výkres č.5) hraje rozhodující roli autobusová doprava. Dálkové spoje :

690280 Pec pod Sněžkou-Trutnov-Hradec-Králové-Pardubice-Čáslav-Čachtice-Tábor-Č. Budějovice-Č. Krumlov, zastávka v mikroregionu Heřmanův Městec.

700996 Lanškroun-Litomyšl-Vysoké Mýto-Chrudim-Čáslav-Kutná Hora-Praha má zastávku pouze v Heřmanově Městci na náměstí.

Ostatní spoje zastavují ve všech obcích, kterými procházejí a jsou rozděleny do dvou skupin            .

První skupinu tvoří spoje :

620005            Chrudim-Čáslav-Kolín-Praha

620960            Chrudim-Čáslav-Kolín-Praha

650710            Pardubice-Heřmanův Městec-Seč-Hoječín-Klokočov

650720            Pardubice-Choltice-Savolusky-Nový Dvůr-Heřmanův Městec

650730            Pardubice-Heřmanův Městec-Třemošnice-Běstvina

650740            Pardubice-Heřmanův Městec-Prachovice-Seč-Ústupky

600390            Chotěboř-Běstvina-Třemošnice-Prachovice-Heřmanův Městec-Pardubice

Druhou skupinu tvoří místní spoje :

620 060            Chrudim-Heřmanův Městec-Načešice-Moravany

620010            Chrudim-Morašice-Heřmanův Městec-Vápenný Podol

620750            Heřmanův Městec-Morašice-Heřmanův Městec-Hedvikov

620800            Chrudim-Heřmanův Městec-Nový Dvůr

620970            Chrudim-Morašice-Heřmanův Městec-Třemošice-Žl. Chvalovice

650120            Přelouč-Stojice-Heřmanův Městec

Vodní hospodářství a kanalizace

Zásoby kvalitní pitné vody pocházejí ze dvou artézských vrtů v prameništi Klešice, hlubokých 70 – 100 m zasahujících do cenomanských pískovců.

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je v mikroregionu zajišťováno vodárenskými soustavami pro více než 80% obyvatelstva, menší část využívá vlastních zdrojů.

Kanalizace je v oblasti mikroregionu větším problémem, ať již z pohledu měst a obcí nebo menších sídel. Problémem jsou často scházející nebo neúčinné čističky odpadních vod.

Energetika a spoje

Zásobování elektrickou energií je v mikroregionu bez větších problémů. Distribuční soustava rozvádí potřebnou elektrickou energii do všech míst regionu, problémem ovšem zůstává zastaralá málo propustná nízkonapěťová síť. Z důvodů instalovaného elektrického vytápění je třeba zesílit nebo rekonstruovat rozvodné sítě a trafostanice.

Prostřednictvím telekomunikací je zajištěno telefonní spojení, u kterého se dříve velmi nepříznivá situace rychle mění. Digitalizace telefonní sítě pokračuje podle záměrů a v krátké době bude možno uspokojit všechny žadatele o telefonní přípojku. Rozšiřuje se rovněž provoz nové integrované sítě digitálních služeb. Předpokládá se, že do dvou let budou všechny obecní úřady mikroregionu vybaveny INTERNETEM.

technická infrastruktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.