Oficiálních informační stránky  mikroregionu                 Dnes je

Cykloturistické trasy

  Jedná se o trasy vhodné k cestování na jízdním kole. Jsou vedeny turisticky zajímavými oblastmi s využitím silnic s menším provozem, jakož i polních a lesních cest, případně i pěšin sjízdných na kole. Účelem těchto tras je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní vyžití jízdou na kole spolu s poznáváním krajiny a přírodních, kulturních a historických památek.

Svazek obcí mikroregionu Heřmanoměstecko je investorem projektu cyklotras  na svém zájmovém území. Cílem projektu je nabídnout jak hostům regionu, tak i svým obyvatelům a obyvatelům blízkých Pardubic a Chrudimi možnost trávení volného času a poznávání svého bezprostředního okolí co nejpřirozenější formou, kterou bezesporu jízda  na kole je.

Napojení na okolní cyklotrasy

Cyklotrasy jsou vedeny v souladu se schváleným  Územním generelem regionálních cyklotras okresu Chrudim. Navazují na již vyznačené cyklotrasy mikroregionu Podhůří Železných hor. Přes jmenovaný mikroregion je zajištěna přímá návaznost na cyklotrasy mikroregionu Bohdanečsko a především na hlavní dálkovou trasu č. 24 – Labská, která prochází severní částí Pardubického kraje. Směrem na jih je zajištěna přímá návaznost          na cyklotrasy mikroregionů Železné hory a Centrum Železných hor. Územím těchto dvou navazujících mikroregionů prochází další významná dálková trasa č. 1 – Pražská.

Vedení cyklotras

Cyklotrasy jsou vedeny tak, aby  návštěvnící mikroregionu byli seznámeni se všemi podstatnými kulturními, historickými a přírodními památkami mikroregionu. Díky poloze mikroregionu  jsou cyklotrasy určeny pro méně náročné formy cykloturistiky, která je lehce zvládnutelná i pro rodiny s dětmi.

Náročnost cyklotras

Cyklotrasy mikroregionu Heřmanoměstecko jsou vedeny převážně po komunikacích III.třídy a po místních a účelových komunikacích. Povrch komunikací je převážně zpevněný, s asfaltovým nebo šotolinovým povrchem. Nezpevněný povrch se nachází prakticky jen  na trase č.4208 při průjezdu Přírodním parkem Heřmanův Městec, dále v navazujícím úseku z obce Uherčice do obce Kostelec u Heřmanova Městce a v úseku za obcí Kostelec  u Heřmanova Městce směrem na silnici č. 341 u obce Nerozhovice. Další  nezpevněný úsek je  na trase č. 4179 opět v úseku přes Přírodní park Heřmanův Městec a  kratší nezpevněný úsek z obce Radlín k Bačalskému Mlýnu. Tento úsek by měl investor v budoucnu upravit.  Poslední nezpevněný úsek je na trase č.4182 v úseku výjezd z Heřmanova Městce a obec Kostelec u Heřmanova Městce.

Díky poloze mikroregionu jsou cyklotrasy určeny pro méně náročnou formu cykloturistiky, která je ve většině případů lehce zvládnutelná i pro rodiny s dětmi. Profil navržených tras je mírně zvlněný.

Většina úseků je sjízdná na jakémkoliv druhu kol, v lesních úsecích a po prašných polních  cestách  je doporučováno použití minimálně trekingového kola.

Orientačně náročnější je vlastní průjezd Heřmanovým Městcem, kterým všechny trasy, mimo tras č. 4129 a č. 4181, procházejí. Náročnost je daná skutečností, že se všechny trasy neprotínají v jednom bodě. Problém je řešen instalací cykloznačky IS 20 „Návěst před křižovatkou“ na všech vjezdech do města.

Značení cyklotras

Cyklotrasy mikroregionu Heřmanoměstecko jsou vyznačeny dopravním značením   IS 19, IS 20 a IS 21 dle příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  TP 65, TP 100, TP 108 a ČSN 01 8020.

MAPA CYKLOTRAS


Trasa č. 4127     Dolní Raškovice - Vyžice

Trasa č. 4129     Turkovice –křižovatka Jetonice

Trasa č. 4179     Březinka – Bačalský Mlýn

Trasa č. 4181     Jeníkovice – Rozhovice

Trasa č. 4182     křižovatka Jetonice – křižovatka Jezbořice

Trasa č. 4208     Heřmanův Městec – křižovatka za Vápenným Podolem

 

Turistické trasy  

 

Cykloturistické trasy

 

Turistická infrastruktura

 

Přírodní hodnoty

 

Sportovní zařízení a objekty rekreace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sdružení    Podnikatelské subjekty     Ptejte se     Kontakt     Stanovy     Další odkazy    Databáze obcí

Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružených obcích,

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy.Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

© Mikroregion Heřmanoměstecko 2002. Všechna práva vyhrazena.